Námi poskytované služby

  • diagnostická a léčebná péče v oboru všeobecné praktické lékařství včetně odběrů krve a jiného biologického materiálu, vyšetření EKG, měření krevní srážlivosti (INR/Quick) u  pacientů léčených Warfarinem a měření CRP k posouzení nutnosti léčby antibiotiky při infekčních nemocech přímo v ordinaci do několika minut
  • preventivní prohlídky hrazené ze zdravotního pojištění, prevence kolorektálního karcinomu
  • péče o nekomplikované diabetiky 2. typu
  • povinné očkování dle očkovacího kalendáře hrazená ze zdravotního pojištění, očkování na žádost pacienta (klíšťová encefalitida, hepatitida B, černá kašel, apod.)
  • vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní pas, potravinářský průkaz
  • pro firmy a podniky poskytujeme pracovnělékařské služby

Personální obsazení

  • hlavní lékař:  MUDr. Milan Málek
  • hlavní sestra:  Ivana Kašparová
  • jednatel, zastupující lékař:  MUDr. Pavel Adamec
  • zastupující sestra:  Anna Skočilová

Písemný souhlas pacienta nebudeme vyžadovat u žádné zdravotní služby, s výjimkou případů, které výslovně stanoví zákon.