Námi poskytované služby

 • diagnostická a léčebná péče v oboru všeobecné praktické lékařství včetně odběrů krve a jiného biologického materiálu, vyšetření EKG, měření krevní srážlivosti (INR/Quick) u  pacientů léčených Warfarinem a měření CRP k posouzení nutnosti léčby antibiotiky při infekčních nemocech přímo v ordinaci do několika minut
 • preventivní prohlídky hrazené ze zdravotního pojištění, prevence kolorektálního karcinomu
 • péče o nekomplikované diabetiky 2. typu
 • povinné očkování dle očkovacího kalendáře hrazená ze zdravotního pojištění, očkování na žádost pacienta (klíšťová encefalitida, hepatitida B, černá kašel, apod.)
 • vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní pas, potravinářský průkaz
 • pro firmy a podniky poskytujeme pracovnělékařské služby

Personální obsazení

 • hlavní lékař:  MUDr. Milan Málek
 • hlavní sestra:  Ivana Kašparová
 • jednatel, zastupující lékař:  MUDr. Pavel Adamec
 • zastupující lékařka:  MUDr. Jana Kušková
 • zastupující sestra:  Anna Skočilová

Písemný souhlas pacienta nebudeme vyžadovat u žádné zdravotní služby, s výjimkou případů, které výslovně stanoví zákon.